TIỂU HỌC DIỄN KIM

LIÊN KẾT WEBSITE

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ WEBSITE

Trang nhất » Tin Tức » TIN TỨC SỰ KIỆN » Tin tức nhà trường

chao mung ngay 30/4 va 1/5

Thông báo công khai kế hoạch tài trợ năm học 2020

Thứ hai - 07/09/2020 17:09
  PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG TH DIỄN KIM                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                           Diễn Kim, ngày 01 tháng 09 năm 2020
BIÊN BẢN
KHẢO SÁT KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT 
CẦN TU SỬA VÀ LÀM MỚI  NĂM HỌC 2020-2021
 
Thời gian: 7 giờ 00 ngày 01 tháng 09 năm 2020
Địa điểm:Trường TH Diễn Kim
I.Thành phần gồm:
* Đại diện nhà trường gồm có:
- Ông: Cao Xuân Thành  : Hiệu trưởng
- Ông : Trương Công Mạnh   : Phó hiệu trưởng
- Ông: Hoàng Văn Minh    : Phó hiệu trưởng
- Ông: Nguyễn Thị Liên   :    P.Chủ tịch công đoàn
- Bà: Phạm Thị Thanh Thuận   : Tổ trưởng tổ CM
- Ông: Đặng Văn Tuấn  : Tổ trưởng tổ CM
- Bà: Hoàng Thị Dung  : kế toán
- Ông: Hồ Bá Trung : thư kí
         * Ban đại diện cha mẹ học sinh:
- Ông: Nguyễn Quốc Nghĩa : Trưởng ban đại diện HCM HS
- Ông: Nguyễn Văn Tý   : Phó ban đại diện hội CMHS
II. Nội dung:
      - Ông: Cao Xuân Thành - Hiệu trưởng báo cáo tình hình các cơ sở vật chất phục vụ dạy và học của nhà trường năm học 2020-2021 và đánh giá chất lượng cơ sở vật chất cần nâng cấp, tu sửa, thay thế, bổ sung phục vụ cho việc dạy và học trong năm học 2020-2021.
- Đoàn tiến hành kiểm tra, khảo sát hiện trạng cơ sở vật chất của trường TH  Diễn Kim
1. Kết quả khảo sát :
     Số học sinh tăng lên 55 em so với năm học 2019-2020. Đồng thời, năm học 2020-2021 được xây dựng mới các phòng học mới, cần trang trí và bổ sung thêm trang thiết bị chuyên dùng để phục vụ dạy và học.
Để đảm bảo an ninh tốt hơn ,nhà trường cần lắp camera ở tất cả khuôn viên trường để tiện theo dõi quan sát.
Hệ thống điện nước; sửa máy tính,bảng biểu  mỗi năm cần được ổn định nên việc tu sửa rất cần thiết.
 Phòng tin học mua thêm máy tính để phục vụ các em học,giao lưu 
 2. Kiến nghị, đề xuất:
+ Mua máy tính cho phòng máy dạy tin học
+ Xây nâng tường và lưới bao phía sau 
+ Làm 2 mái tôn nhà xe học sinh
+ Tu sửa hệ thống điện nước
+ Tu sửa hệ thống máy vi tính.
+ Tu sửa và trang trí bảng biểu
+ Lắp cammera trong khuôn viên trường học
3.Kết luận:
- Tham mưu cho địa phương và thống nhất với ban đại diện cha mẹ học sinh có kế hoạch mua sắm, sửa chữa tu bổ để đảm bảo tốt việc học của học sinh cho năm học mới 2020-2021 và những năm tiếp theo.
      Sau khi biên bản này được thống nhất đề nghị kế toán lập dự toán kinh phí để trình ở các cuộc họp chi bộ, hội đồng trường, lãnh đạo mở rộng, hội đồng sư phạm với Ban thường vụ hội phụ huynh. Sau khi được phê duyệt nhà trường tìm nhà thầu đảm bảo chất lượng và thẩm mỹ để ký hợp đồng.
  Hội nghị giao trách nhiệm cho Ông: Cao Xuân Thành- Hiệu trưởng nhà trường lập thực hiện những nội dung tiếp theo,chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ trình phòng GD&ĐT xem xét và cho ý kiến chỉ đạo thực hiện.
         Cuộc hợp kết thúc vào hồi 16 giờ  cùng ngày,trên đó và  Biên bản đã được thông qua các thành viên nhất trí. 
                                   
 
                                                 
                       BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG
  Hiệu trưởng                                                    Phó hiệu trưởng
 
 
 
Cao Xuân Thành                      Trương Công Mạnh                Hoàng Văn Minh
 
 
                        BAN ĐẠI DIỆN HỘI CHA MẸ HỌC SINH
 
 
Trưởng ban                                                     Phó ban
 
 
 
       Nguyễn QuốcNghĩa                                       Nguyễn Văn Tý
 
 
CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG
 
P.Chủ tịch Công Đoàn                         Thư kí HĐT                      Kế toán
 
 
 
   Nguyễn Thị Liên                           Hồ Bá Trung                Hoàng Thị Dung
 
 
Tổ Trưởng tổ CM
 
 
 
 
Đặng Văn Tuấn                                            Phạm Thị Thanh Thuận
 
CÁC TÀNH VIỆN HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNGC T
 
                                                                             
 
        ĐẢNG ỦY XÃ DIỄN KIM                                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  CHI BỘ TRƯỜNG TH DIỄNKIM
                        
BIÊN BẢN HỌP CHI BỘ 
Xin chủ trương vận động tài trợ theo thông tư 16/TT-BGDĐT, ngày 03/08/2019
 
Thời gian :    7 giờ ngày 06 tháng 09 năm 2020.
Thành phần: Đảng viên chi bộ.
Chủ trì : Đ/c Hoàng Văn Minh               - Bí thư chi bộ.
Thư ký:   Hoàng Thị Vỹ                          - Ủy viên
1. Đặt vấn đề: 
-  Nêu thực trạng cơ sở vật chất nhà trường tại thời điểm hiện tại và nhu cầu, sự cần thiết sau khi khảo sát thực tế.
2. Hiệu trưởng nhà trường trình bày nội dung  thông tư 16/2018/TT-BGDĐT, ngày 03 tháng 8 năm 2018, quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
  - Công văn số 7383/UBND-VX, ngày 27 tháng 9 năm 2018 V/v Triển khai thực hiện thông tư 16/2018/TT-BGDĐT, ngày 03/8/2018 của Bộ GD&ĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
- Công văn số 2354/SGD&ĐT-TCKH ngày 10/12/2018 của sở giáo dục và đào tạo Nghệ An về việc thực hiện  thông tư 16/2018, ngày 03/8/2018 của Bộ GD&ĐT; 
- Công văn số 2274/UBND-TCKH ngày 25/12/2018 của UBND Huyện Diễn Châu về việc hướng dẫn thực hiện thông tư 16/2018, ngày 03/8/2018 của Bộ GD&ĐT; 
Công văn số 1570/SGD&ĐT-KHTC  ngày 28/08/2019 của Sở giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu chi năm học 2019-2020 tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
 Công văn số: 1802/UBND – GD&ĐT triển khai thực hiện các văn bản của Sở GD &ĐT  về công tác thu – chi năm học 2020-2021 tại cơ sở giáo dục  công lâp trên địa bàn huyện.
3. Kế hoạch cụ thể của nhà trường như sau: 
3.1/ Mua máy tính cho phòng máy dạy tin học 
       Diễn giải: Để thuận lợi cho các em học và thi các chương trình trên máy tính.
- Đối tượng hưởng lợi: Toàn thể học sinh trong nhà trường;
- Dự trù kinh phí:  152.000.000 (Có thiết kế và dự toán kèm theo)
3.2/ Làm 2 mái tôn nhà xe học sinh
Diễn giải: Sửa chữa và làm mới mái tôn do Năm học 2020-2021 học sinh tăng lên 55 em.Để phục vụ tốt cho việc để xe học sinh  không bị ảnh hưởng  do mái tôn nhà xe học sinh bị hỏng quá nhiều, nên nhà trường sẽ làm mới để khu vực nhà xe được đảm bảo hơn .
- Đối tượng hưởng lợi: Toàn thể học sinh, giáo viên trong nhà trường
- Dự trù kinh phí: 50.000.000 đồng. (Có thiết kế và dự toán kèm theo )
3.3/ Tu sửa hệ thống điện nước.
  Diễn giải: Dù hệ thống mạng điện đã được xây dựng và cải tiến mỗi năm học, nhưng một số hệ thống mạng điện vẫn bị hư hỏng cần khắc phục tu sửa phải thay thế để phục vụ dạy và học....
- Đối tượng hưởng lợi: Toàn thể học sinh giáo viên trong nhà trường
- Dự trù kinh phí: 25.000.000 đồng. (Có thiết kế và dự toán kèm theo)
3.4/Xây nâng tường và lưới bao phía nam
Diễn giải: Tường bao phía sau nhà trường quá thấp,hệ thống bao quanh không thuận lợi cho học sinh học ngoài trời. Nhà trường tiến hành thi công nâng lên ,làm lưới bao quanh giúp việc dạy và học được đảm bảo và an toàn.
- Đối tượng hưởng lợi: Toàn thể học sinh giáo viên trong nhà trường
- Dự trù kinh phí: 20.000.000 đồng. (Có thiết kế và dự toán kèm theo)
3.5/Tu sửa và trang trí bảng biểu
Diễn giải: Các bảng biểu, bảng từ ngoài trời bị mờ, mất chữ,… cần làm lại và thay thế các bảng ngoài trời có tính thẩm mỹ và phù hợp với nhu cầu dạy và học 
- Đối tượng hưởng lợi: Toàn thể học sinh giáo viên trong nhà trường
- Dự trù kinh phí: 18.000.000 đồng. (Có thiết kế và dự toán kèm theo)
3.6/Tu sửa hệ thống máy vi tính tại các phòng
Diễn giải: Do nhu cầu sử dụng máy tính của học sinh và công tác làm việc hầu hết trên máy nhiều nên cần bảo trì ,sửa chữa ,thay thế một số linh kiện,nâng cấp...đảm bảo,phục vụ tốt cho việc tiếp cận CNTT của học sinh được tốt.
- Đối tượng hưởng lợi: Toàn thể học sinh giáo viên trong nhà trường
- Dự trù kinh phí: 15.000.000 đồng. (Có thiết kế và dự toán kèm theo)
3.7/Lắp camera an ninh 
                 Diễn giải: Do số lượng học sinh đông, tài sản nhà trường,… cần được đảm bảo.Nên năm học 2020-2021 nhà trường sẽ cố gắng lắp hệ thống camera để đảm bảo an toàn và an ninh trong khối nhà trường được tốt.
- Đối tượng hưởng lợi: Toàn thể học sinh giáo viên trong nhà trường
- Dự trù kinh phí: 30.000.000 đồng. (Có thiết kế và dự toán kèm theo)
Tổng kinh phí dự kiến: 310.000.000 đồng( Ba trăm mười triệu đồng)
3.Ý kiến đảng viên:
- Đồng ý như đề kết luận của cuộc khảo sát và kế hoạch đã xây dựng.
- Biểu quyết: 100% tán thành.
   Cuộc họp kết thúc lúc 09 giờ 00 cùng ngày với sự nhất trí của các thành viên tham gia họp.
                                            
  THƯ KÝ        HIỆU TRƯỞNG CHỦ TỌA
 
 
 
        Hoàng Thị Vỹ
 
 
  
 
 
 
           Cao Xuân Thành
 
    
 
 
 
 
        Hoàng Văn Minh
 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG TH DIỄN KIM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
            Diễn Kim, ngày 06 tháng 09 năm 2020
 
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 
 
Thời gian :  9h giờ 15p ngày 06 tháng 09 năm 2020.
Thành phần: Hội đồng trường nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 8 người.
Chủ trì : Đ/c Trương Công Mạnh – Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch hội đồng trường.
Thư ký: Hồ Bá Trung – Thư ký hội đồng trường.
Nội dung: Thống nhất chủ trương  và kế hoạch triển khai  công tác vận động tài trợ theo TT 16/TT-BGDĐT năm học 2020 – 2021
Nội dung cụ thể:
1. Đ/c Trương Công Mạnh – Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch hội đồng trường  trình bày nội dung  thông tư 16/2018/TT-BGDĐT, ngày 03 tháng 8 năm 2018, quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
 Công văn số 7383/UBND-VX ngày 27 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh Nghệ An về việc triển khai thực hiện thông tư 16/2018/TT-BGDĐT, ngày 03/8/2018 của Bộ GD&ĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Công văn số 2274/UBND-TCKH ngày 25/12/2018 của UBND huyện Diễn Châu về việc hướng dẫn thực hiện thông tư 16/2018, ngày 03/8/2018 của Bộ GD&ĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 
Công văn số 1570/SGD&ĐT-KHTC  ngày 28/08/2019 của Sở giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu chi năm học 2019-2020 tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
Công văn số: 1802/UBND – GD&ĐT triển khai thực hiện các văn bản của Sở GD &ĐT  về công tác thu – chi năm học 2020-2021 tại cơ sở giáo dục  công lâp trên địa bàn huyện và phù hợp với thực tế tại địa phương.
Báo cáo nhiệm vụ năm học, tình hình cơ sở vật chất và kết quả khảo sát hiện trạng cơ sở vật chất nhà trường năm học 2020-2021
Trình bày kế hoạch tu sửa, mua sắm, xây dựng cơ sở vật chất, kế hoạch vận động tài trợ . 
2. Kế hoạch cụ thể: 
3.1/ Mua máy tính cho phòng máy dạy tin học 
       Diễn giải: Để thuận lợi cho các em học và thi các chương trình trên máy tính.
- Đối tượng hưởng lợi: Toàn thể học sinh trong nhà trường;
- Dự trù kinh phí:  152.000.000 (Có thiết kế và dự toán kèm theo)
3.2/ Làm 2 mái tôn nhà xe học sinh
Diễn giải: Sửa chữa và làm mới mái tôn do Năm học 2020-2021 học sinh tăng lên 55 em.Để phục vụ tốt cho việc để xe học sinh  không bị ảnh hưởng  do mái tôn nhà xe học sinh bị hỏng quá nhiều, nên nhà trường sẽ làm mới để khu vực nhà xe được đảm bảo hơn .
- Đối tượng hưởng lợi: Toàn thể học sinh, giáo viên trong nhà trường
- Dự trù kinh phí: 50.000.000 đồng. (Có thiết kế và dự toán kèm theo )
3.3/ Tu sửa hệ thống điện nước.
  Diễn giải: Dù hệ thống mạng điện đã được xây dựng và cải tiến mỗi năm học, nhưng một số hệ thống mạng điện vẫn bị hư hỏng cần khắc phục tu sửa phải thay thế để phục vụ dạy và học....
- Đối tượng hưởng lợi: Toàn thể học sinh giáo viên trong nhà trường
- Dự trù kinh phí: 25.000.000 đồng. (Có thiết kế và dự toán kèm theo)
3.4/Xây nâng tường và lưới bao phía nam
Diễn giải: Tường bao phía sau nhà trường quá thấp,hệ thống bao quanh không thuận lợi cho học sinh học ngoài trời. Nhà trường tiến hành thi công nâng lên ,làm lưới bao quanh giúp việc dạy và học được đảm bảo và an toàn.
- Đối tượng hưởng lợi: Toàn thể học sinh giáo viên trong nhà trường
- Dự trù kinh phí: 20.000.000 đồng. (Có thiết kế và dự toán kèm theo)
3.5/Tu sửa và trang trí bảng biểu
Diễn giải: Các bảng biểu, bảng từ ngoài trời bị mờ, mất chữ,… cần làm lại và thay thế các bảng ngoài trời có tính thẩm mỹ và phù hợp với nhu cầu dạy và học 
- Đối tượng hưởng lợi: Toàn thể học sinh giáo viên trong nhà trường
- Dự trù kinh phí: 18.000.000 đồng. (Có thiết kế và dự toán kèm theo)
3.6/Tu sửa hệ thống máy vi tính tại các phòng
Diễn giải: Do nhu cầu sử dụng máy tính của học sinh và công tác làm việc hầu hết trên máy nhiều nên cần bảo trì ,sửa chữa ,thay thế một số linh kiện,nâng cấp...đảm bảo,phục vụ tốt cho việc tiếp cận CNTT của học sinh được tốt.
- Đối tượng hưởng lợi: Toàn thể học sinh giáo viên trong nhà trường
- Dự trù kinh phí: 15.000.000 đồng. (Có thiết kế và dự toán kèm theo)
3.7/Lắp camera an ninh 
                 Diễn giải: Do số lượng học sinh đông, tài sản nhà trường,… cần được đảm bảo.Nên năm học 2020-2021 nhà trường sẽ cố gắng lắp hệ thống camera để đảm bảo an toàn và an ninh trong khối nhà trường được tốt.
- Đối tượng hưởng lợi: Toàn thể học sinh giáo viên trong nhà trường
- Dự trù kinh phí: 30.000.000 đồng. (Có thiết kế và dự toán kèm theo)
3. Tổng kinh phí dự kiến: 310.000.000 đồng( Ba trăm mười triệu đồng)
Ý kiến các thành viên:
- Đồng ý như đề kết luận của cuộc khảo sát và kế hoạch đã xây dựng.
- Biểu quyết: 100% tán thành.
Cuộc họp kết thúc lúc 10h giờ 45p cùng ngày với sự nhất trí của các thành viên tham gia họp.
                                            
THƯ KÝ HIỆU TRƯỞNG CHỦ TỌA
 
 
 
 
               Hoàng Thị Vỹ
 
 
  
 
 
           Cao Xuân Thành
 
    
 
 
 
        Hoàng Văn Minh
 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG TH DIỄN KIM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
            Diễn Kim, ngày 06 tháng 09 năm 2020
 
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 
 
Thời gian :  9h giờ 15p ngày 06 tháng 09 năm 2020.
Thành phần: Hội đồng trường nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 8 người.
Chủ trì : Đ/c Trương Công Mạnh – Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch hội đồng trường.
Thư ký: Hồ Bá Trung – Thư ký hội đồng trường.
Nội dung: Thống nhất chủ trương  và kế hoạch triển khai  công tác vận động tài trợ theo TT 16/TT-BGDĐT năm học 2020 – 2021
Nội dung cụ thể:
1. Đ/c Trương Công Mạnh – Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch hội đồng trường  trình bày nội dung  thông tư 16/2018/TT-BGDĐT, ngày 03 tháng 8 năm 2018, quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
 Công văn số 7383/UBND-VX ngày 27 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh Nghệ An về việc triển khai thực hiện thông tư 16/2018/TT-BGDĐT, ngày 03/8/2018 của Bộ GD&ĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Công văn số 2274/UBND-TCKH ngày 25/12/2018 của UBND huyện Diễn Châu về việc hướng dẫn thực hiện thông tư 16/2018, ngày 03/8/2018 của Bộ GD&ĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 
Công văn số 1570/SGD&ĐT-KHTC  ngày 28/08/2019 của Sở giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu chi năm học 2019-2020 tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
Công văn số: 1802/UBND – GD&ĐT triển khai thực hiện các văn bản của Sở GD &ĐT  về công tác thu – chi năm học 2020-2021 tại cơ sở giáo dục  công lâp trên địa bàn huyện và phù hợp với thực tế tại địa phương.
Báo cáo nhiệm vụ năm học, tình hình cơ sở vật chất và kết quả khảo sát hiện trạng cơ sở vật chất nhà trường năm học 2020-2021
Trình bày kế hoạch tu sửa, mua sắm, xây dựng cơ sở vật chất, kế hoạch vận động tài trợ . 
2. Kế hoạch cụ thể: 
3.1/ Mua máy tính cho phòng máy dạy tin học 
       Diễn giải: Để thuận lợi cho các em học và thi các chương trình trên máy tính.
- Đối tượng hưởng lợi: Toàn thể học sinh trong nhà trường;
- Dự trù kinh phí:  152.000.000 (Có thiết kế và dự toán kèm theo)
3.2/ Làm 2 mái tôn nhà xe học sinh
Diễn giải: Sửa chữa và làm mới mái tôn do Năm học 2020-2021 học sinh tăng lên 55 em.Để phục vụ tốt cho việc để xe học sinh  không bị ảnh hưởng  do mái tôn nhà xe học sinh bị hỏng quá nhiều, nên nhà trường sẽ làm mới để khu vực nhà xe được đảm bảo hơn .
- Đối tượng hưởng lợi: Toàn thể học sinh, giáo viên trong nhà trường
- Dự trù kinh phí: 50.000.000 đồng. (Có thiết kế và dự toán kèm theo )
3.3/ Tu sửa hệ thống điện nước.
  Diễn giải: Dù hệ thống mạng điện đã được xây dựng và cải tiến mỗi năm học, nhưng một số hệ thống mạng điện vẫn bị hư hỏng cần khắc phục tu sửa phải thay thế để phục vụ dạy và học....
- Đối tượng hưởng lợi: Toàn thể học sinh giáo viên trong nhà trường
- Dự trù kinh phí: 25.000.000 đồng. (Có thiết kế và dự toán kèm theo)
3.4/Xây nâng tường và lưới bao phía nam
Diễn giải: Tường bao phía sau nhà trường quá thấp,hệ thống bao quanh không thuận lợi cho học sinh học ngoài trời. Nhà trường tiến hành thi công nâng lên ,làm lưới bao quanh giúp việc dạy và học được đảm bảo và an toàn.
- Đối tượng hưởng lợi: Toàn thể học sinh giáo viên trong nhà trường
- Dự trù kinh phí: 20.000.000 đồng. (Có thiết kế và dự toán kèm theo)
3.5/Tu sửa và trang trí bảng biểu
Diễn giải: Các bảng biểu, bảng từ ngoài trời bị mờ, mất chữ,… cần làm lại và thay thế các bảng ngoài trời có tính thẩm mỹ và phù hợp với nhu cầu dạy và học 
- Đối tượng hưởng lợi: Toàn thể học sinh giáo viên trong nhà trường
- Dự trù kinh phí: 18.000.000 đồng. (Có thiết kế và dự toán kèm theo)
3.6/Tu sửa hệ thống máy vi tính tại các phòng
Diễn giải: Do nhu cầu sử dụng máy tính của học sinh và công tác làm việc hầu hết trên máy nhiều nên cần bảo trì ,sửa chữa ,thay thế một số linh kiện,nâng cấp...đảm bảo,phục vụ tốt cho việc tiếp cận CNTT của học sinh được tốt.
- Đối tượng hưởng lợi: Toàn thể học sinh giáo viên trong nhà trường
- Dự trù kinh phí: 15.000.000 đồng. (Có thiết kế và dự toán kèm theo)
3.7/Lắp camera an ninh 
                 Diễn giải: Do số lượng học sinh đông, tài sản nhà trường,… cần được đảm bảo.Nên năm học 2020-2021 nhà trường sẽ cố gắng lắp hệ thống camera để đảm bảo an toàn và an ninh trong khối nhà trường được tốt.
- Đối tượng hưởng lợi: Toàn thể học sinh giáo viên trong nhà trường
- Dự trù kinh phí: 30.000.000 đồng. (Có thiết kế và dự toán kèm theo)
3. Tổng kinh phí dự kiến: 310.000.000 đồng( Ba trăm mười triệu đồng)
Ý kiến các thành viên:
- Đồng ý như đề kết luận của cuộc khảo sát và kế hoạch đã xây dựng.
- Biểu quyết: 100% tán thành.
Cuộc họp kết thúc lúc 10h giờ 45p cùng ngày với sự nhất trí của các thành viên tham gia họp.
                                            
THƯ KÝ HIỆU TRƯỞNG CHỦ TỌA
 
 
 
 
               Hoàng Thị Vỹ
 
 
  
 
 
           Cao Xuân Thành
 
    
 
 
 
        Hoàng Văn Minh
 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG TH DIỄN KIM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
            Diễn Kim, ngày 06 tháng 09 năm 2020
 
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 
 
Thời gian :  9h giờ 15p ngày 06 tháng 09 năm 2020.
Thành phần: Hội đồng trường nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 8 người.
Chủ trì : Đ/c Trương Công Mạnh – Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch hội đồng trường.
Thư ký: Hồ Bá Trung – Thư ký hội đồng trường.
Nội dung: Thống nhất chủ trương  và kế hoạch triển khai  công tác vận động tài trợ theo TT 16/TT-BGDĐT năm học 2020 – 2021
Nội dung cụ thể:
1. Đ/c Trương Công Mạnh – Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch hội đồng trường  trình bày nội dung  thông tư 16/2018/TT-BGDĐT, ngày 03 tháng 8 năm 2018, quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
 Công văn số 7383/UBND-VX ngày 27 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh Nghệ An về việc triển khai thực hiện thông tư 16/2018/TT-BGDĐT, ngày 03/8/2018 của Bộ GD&ĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Công văn số 2274/UBND-TCKH ngày 25/12/2018 của UBND huyện Diễn Châu về việc hướng dẫn thực hiện thông tư 16/2018, ngày 03/8/2018 của Bộ GD&ĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 
Công văn số 1570/SGD&ĐT-KHTC  ngày 28/08/2019 của Sở giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu chi năm học 2019-2020 tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
Công văn số: 1802/UBND – GD&ĐT triển khai thực hiện các văn bản của Sở GD &ĐT  về công tác thu – chi năm học 2020-2021 tại cơ sở giáo dục  công lâp trên địa bàn huyện và phù hợp với thực tế tại địa phương.
Báo cáo nhiệm vụ năm học, tình hình cơ sở vật chất và kết quả khảo sát hiện trạng cơ sở vật chất nhà trường năm học 2020-2021
Trình bày kế hoạch tu sửa, mua sắm, xây dựng cơ sở vật chất, kế hoạch vận động tài trợ . 
2. Kế hoạch cụ thể: 
3.1/ Mua máy tính cho phòng máy dạy tin học 
       Diễn giải: Để thuận lợi cho các em học và thi các chương trình trên máy tính.
- Đối tượng hưởng lợi: Toàn thể học sinh trong nhà trường;
- Dự trù kinh phí:  152.000.000 (Có thiết kế và dự toán kèm theo)
3.2/ Làm 2 mái tôn nhà xe học sinh
Diễn giải: Sửa chữa và làm mới mái tôn do Năm học 2020-2021 học sinh tăng lên 55 em.Để phục vụ tốt cho việc để xe học sinh  không bị ảnh hưởng  do mái tôn nhà xe học sinh bị hỏng quá nhiều, nên nhà trường sẽ làm mới để khu vực nhà xe được đảm bảo hơn .
- Đối tượng hưởng lợi: Toàn thể học sinh, giáo viên trong nhà trường
- Dự trù kinh phí: 50.000.000 đồng. (Có thiết kế và dự toán kèm theo )
3.3/ Tu sửa hệ thống điện nước.
  Diễn giải: Dù hệ thống mạng điện đã được xây dựng và cải tiến mỗi năm học, nhưng một số hệ thống mạng điện vẫn bị hư hỏng cần khắc phục tu sửa phải thay thế để phục vụ dạy và học....
- Đối tượng hưởng lợi: Toàn thể học sinh giáo viên trong nhà trường
- Dự trù kinh phí: 25.000.000 đồng. (Có thiết kế và dự toán kèm theo)
3.4/Xây nâng tường và lưới bao phía nam
Diễn giải: Tường bao phía sau nhà trường quá thấp,hệ thống bao quanh không thuận lợi cho học sinh học ngoài trời. Nhà trường tiến hành thi công nâng lên ,làm lưới bao quanh giúp việc dạy và học được đảm bảo và an toàn.
- Đối tượng hưởng lợi: Toàn thể học sinh giáo viên trong nhà trường
- Dự trù kinh phí: 20.000.000 đồng. (Có thiết kế và dự toán kèm theo)
3.5/Tu sửa và trang trí bảng biểu
Diễn giải: Các bảng biểu, bảng từ ngoài trời bị mờ, mất chữ,… cần làm lại và thay thế các bảng ngoài trời có tính thẩm mỹ và phù hợp với nhu cầu dạy và học 
- Đối tượng hưởng lợi: Toàn thể học sinh giáo viên trong nhà trường
- Dự trù kinh phí: 18.000.000 đồng. (Có thiết kế và dự toán kèm theo)
3.6/Tu sửa hệ thống máy vi tính tại các phòng
Diễn giải: Do nhu cầu sử dụng máy tính của học sinh và công tác làm việc hầu hết trên máy nhiều nên cần bảo trì ,sửa chữa ,thay thế một số linh kiện,nâng cấp...đảm bảo,phục vụ tốt cho việc tiếp cận CNTT của học sinh được tốt.
- Đối tượng hưởng lợi: Toàn thể học sinh giáo viên trong nhà trường
- Dự trù kinh phí: 15.000.000 đồng. (Có thiết kế và dự toán kèm theo)
3.7/Lắp camera an ninh 
                 Diễn giải: Do số lượng học sinh đông, tài sản nhà trường,… cần được đảm bảo.Nên năm học 2020-2021 nhà trường sẽ cố gắng lắp hệ thống camera để đảm bảo an toàn và an ninh trong khối nhà trường được tốt.
- Đối tượng hưởng lợi: Toàn thể học sinh giáo viên trong nhà trường
- Dự trù kinh phí: 30.000.000 đồng. (Có thiết kế và dự toán kèm theo)
3. Tổng kinh phí dự kiến: 310.000.000 đồng( Ba trăm mười triệu đồng)
Ý kiến các thành viên:
- Đồng ý như đề kết luận của cuộc khảo sát và kế hoạch đã xây dựng.
- Biểu quyết: 100% tán thành.
Cuộc họp kết thúc lúc 10h giờ 45p cùng ngày với sự nhất trí của các thành viên tham gia họp.
                                            
THƯ KÝ HIỆU TRƯỞNG CHỦ TỌA
 
 
 
 
               Hoàng Thị Vỹ
 
 
  
 
 
           Cao Xuân Thành
 
    
 
 
 
        Hoàng Văn Minh
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG TH DIỄN KIM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
            Diễn Kim, ngày 06  tháng 09 năm 2020
BIÊN BẢN HỌP LÃNH ĐẠO MỞ RỘNG
 
            Thời gian : 2 giờ 00’ ngày 06 tháng 09 năm 2020.
          Thành phần: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn, Trưởng ban TTND, Tổng phụ trách Đội, kế toán.
          Chủ trì : Đ/c Cao Xuân Thành - Hiệu trưởng.
          Thư ký: Hoàng Văn Minh – Phó hiệu trưởng.
          Nội dung: Thống nhất chủ trương  và kế hoạch triển khai  công tác vận động tài trợ theo TT 16/TT-BGDĐT năm học 2020 – 2021
          Nội dung cụ thể:
1. Đ/c Cao Xuân Thành - Hiệu trưởng nhà trường  trình bày nội dung  thông tư 16/2018/TT-BGDĐT, ngày 03 tháng 8 năm 2018, quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
 Công văn số 7383/UBND-VX ngày 27 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh Nghệ An về việc triển khai thực hiện thông tư 16/2018/TT-BGDĐT, ngày 03/8/2018 của Bộ GD&ĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Công văn số 2274/UBND-TCKH ngày 25/12/2018 của UBND huyện Diễn Châu về việc hướng dẫn thực hiện thông tư 16/2018, ngày 03/8/2018 của Bộ GD&ĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Công văn số 1570/SGD&ĐT-KHTC  ngày 28/08/2019 của Sở giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu chi năm học 2019-2020 tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Công văn số: 1802/UBND – GD&ĐT triển khai thực hiện các văn bản của Sở GD &ĐT  về công tác thu – chi năm học 2020-2021 tại cơ sở giáo dục  công lâp trên địa bàn huyện và phù hợp với thực tế tại địa phương.
Báo cáo nhiệm vụ năm học, tình hình cơ sở vật chất và kết quả khảo sát hiện trạng cơ sở vật chất nhà trường năm học 2019-2020.
Trình bày kế hoạch tu sửa, xây dựng cơ sở vật chất, kế hoạch vận động tài trợ .
  1. Kế hoạch cụ thể:
3.1/ Mua máy tính cho phòng máy dạy tin học
       Diễn giải: Để thuận lợi cho các em học và thi các chương trình trên máy tính.
- Đối tượng hưởng lợi: Toàn thể học sinh trong nhà trường;
- Dự trù kinh phí:  152.000.000 (Có thiết kế và dự toán kèm theo)
3.2/ Làm 2 mái tôn nhà xe học sinh
Diễn giải: Sửa chữa và làm mới mái tôn do Năm học 2020-2021 học sinh tăng lên 55 em.Để phục vụ tốt cho việc để xe học sinh  không bị ảnh hưởng  do mái tôn nhà xe học sinh bị hỏng quá nhiều, nên nhà trường sẽ làm mới để khu vực nhà xe được đảm bảo hơn .
          - Đối tượng hưởng lợi: Toàn thể học sinh, giáo viên trong nhà trường
- Dự trù kinh phí: 50.000.000 đồng. (Có thiết kế và dự toán kèm theo )
3.3/ Tu sửa hệ thống điện nước.
  Diễn giải: Dù hệ thống mạng điện đã được xây dựng và cải tiến mỗi năm học, nhưng một số hệ thống mạng điện vẫn bị hư hỏng cần khắc phục tu sửa phải thay thế để phục vụ dạy và học....
- Đối tượng hưởng lợi: Toàn thể học sinh giáo viên trong nhà trường
- Dự trù kinh phí: 25.000.000 đồng. (Có thiết kế và dự toán kèm theo)
3.4/Xây nâng tường và lưới bao phía nam
Diễn giải: Tường bao phía sau nhà trường quá thấp,hệ thống bao quanh không thuận lợi cho học sinh học ngoài trời. Nhà trường tiến hành thi công nâng lên ,làm lưới bao quanh giúp việc dạy và học được đảm bảo và an toàn.
- Đối tượng hưởng lợi: Toàn thể học sinh giáo viên trong nhà trường
- Dự trù kinh phí: 20.000.000 đồng. (Có thiết kế và dự toán kèm theo)
3.5/Tu sửa và trang trí bảng biểu
Diễn giải: Các bảng biểu, bảng từ ngoài trời bị mờ, mất chữ,… cần làm lại và thay thế các bảng ngoài trời có tính thẩm mỹ và phù hợp với nhu cầu dạy và học
- Đối tượng hưởng lợi: Toàn thể học sinh giáo viên trong nhà trường
- Dự trù kinh phí: 18.000.000 đồng. (Có thiết kế và dự toán kèm theo)
3.6/Tu sửa hệ thống máy vi tính tại các phòng
Diễn giải: Do nhu cầu sử dụng máy tính của học sinh và công tác làm việc hầu hết trên máy nhiều nên cần bảo trì ,sửa chữa ,thay thế một số linh kiện,nâng cấp...đảm bảo,phục vụ tốt cho việc tiếp cận CNTT của học sinh được tốt.
- Đối tượng hưởng lợi: Toàn thể học sinh giáo viên trong nhà trường
- Dự trù kinh phí: 15.000.000 đồng. (Có thiết kế và dự toán kèm theo)
3.7/Lắp camera an ninh
                 Diễn giải: Do số lượng học sinh đông, tài sản nhà trường,… cần được đảm bảo.Nên năm học 2020-2021 nhà trường sẽ cố gắng lắp hệ thống camera để đảm bảo an toàn và an ninh trong khối nhà trường được tốt.
- Đối tượng hưởng lợi: Toàn thể học sinh giáo viên trong nhà trường
- Dự trù kinh phí: 30.000.000 đồng. (Có thiết kế và dự toán kèm theo)
  1. Tổng kinh phí dự kiến: 310.000.000 đồng( Ba trăm mười triệu đồng)
  2. Ý kiến các thành viên:
- Đồng ý như đề kết luận của cuộc khảo sát và kế hoạch đã xây dựng.
- Biểu quyết: 100% tán thành.
Cuộc họp kết thúc lúc 3h giờ 00 cùng ngày với sự nhất trí của các thành viên tham gia họp.
                                            
THƯ KÝ   CHỦ TỌA
 
 
 
 
       Hoàng Văn Minh
 
 
 
 
   
 
 
 
        Cao Xuân Thành
 
       
 
 
 
 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG TH DIỄN KIM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
            Diễn Kim, ngày 06 tháng 09  năm 2020
 
 
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM 
 
Thời gian :  3 giờ ngày 15p ngày 06  tháng 09 năm 2020.
Thành phần: Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường TH Diễn Kim
Chủ trì : Đ/c Cao Xuân Thành - Hiệu trưởng.
Thư ký:  Đặng Văn Minh Thư ký hội đồng sư phạm.
Nội dung: Thống nhất chủ trương  và kế hoạch triển khai  công tác vận động tài trợ theo TT 16/TT-BGDĐT năm học 2020 – 2021
Nội dung cụ thể:
1. Đ/c Cao Xuân Thành - Hiệu trưởng nhà trường  trình bày nội dung  thông tư 16/2018/TT-BGDĐT, ngày 03 tháng 8 năm 2018, quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
 Công văn số 7383/UBND-VX ngày 27 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh Nghệ An về việc triển khai thực hiện thông tư 16/2018/TT-BGDĐT, ngày 03/8/2018 của Bộ GD&ĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Công văn số 2274/UBND-TCKH ngày 25/12/2018 của UBND huyện Diễn Châu về việc hướng dẫn thực hiện thông tư 16/2018, ngày 03/8/2018 của Bộ GD&ĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 
Báo cáo nhiệm vụ năm học, tình hình cơ sở vật chất và kết quả khảo sát hiện trạng cơ sở vật chất nhà trường năm học 2020-2021.
Công văn số 1570/SGD&ĐT-KHTC  ngày 28/08/2019 của Sở giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu chi năm học 2019-2020 tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
Công văn số: 1802/UBND – GD&ĐT triển khai thực hiện các văn bản của Sở GD &ĐT  về công tác thu – chi năm học 2020-2021 tại cơ sở giáo dục  công lâp trên địa bàn huyện và phù hợp với thực tế tại địa phương.
Trình bày kế hoạch tu sửa, xây dựng cơ sở vật chất, kế hoạch vận động tài trợ . 
2. Kế hoạch cụ thể: 
3.1/ Mua máy tính cho phòng máy dạy tin học 
       Diễn giải: Để thuận lợi cho các em học và thi các chương trình trên máy tính.
- Đối tượng hưởng lợi: Toàn thể học sinh trong nhà trường;
- Dự trù kinh phí:  152.000.000 (Có thiết kế và dự toán kèm theo)
3.2/ Làm 2 mái tôn nhà xe học sinh
Diễn giải: Sửa chữa và làm mới mái tôn do Năm học 2020-2021 học sinh tăng lên 55 em.Để phục vụ tốt cho việc để xe học sinh  không bị ảnh hưởng  do mái tôn nhà xe học sinh bị hỏng quá nhiều, nên nhà trường sẽ làm mới để khu vực nhà xe được đảm bảo hơn .
- Đối tượng hưởng lợi: Toàn thể học sinh, giáo viên trong nhà trường
- Dự trù kinh phí: 50.000.000 đồng. (Có thiết kế và dự toán kèm theo )
3.3/ Tu sửa hệ thống điện nước.
  Diễn giải: Dù hệ thống mạng điện đã được xây dựng và cải tiến mỗi năm học, nhưng một số hệ thống mạng điện vẫn bị hư hỏng cần khắc phục tu sửa phải thay thế để phục vụ dạy và học....
- Đối tượng hưởng lợi: Toàn thể học sinh giáo viên trong nhà trường
- Dự trù kinh phí: 25.000.000 đồng. (Có thiết kế và dự toán kèm theo)
3.4/Xây nâng tường và lưới bao phía nam
Diễn giải: Tường bao phía sau nhà trường quá thấp,hệ thống bao quanh không thuận lợi cho học sinh học ngoài trời. Nhà trường tiến hành thi công nâng lên ,làm lưới bao quanh giúp việc dạy và học được đảm bảo và an toàn.
- Đối tượng hưởng lợi: Toàn thể học sinh giáo viên trong nhà trường
- Dự trù kinh phí: 20.000.000 đồng. (Có thiết kế và dự toán kèm theo)
3.5/Tu sửa và trang trí bảng biểu
Diễn giải: Các bảng biểu, bảng từ ngoài trời bị mờ, mất chữ,… cần làm lại và thay thế các bảng ngoài trời có tính thẩm mỹ và phù hợp với nhu cầu dạy và học 
- Đối tượng hưởng lợi: Toàn thể học sinh giáo viên trong nhà trường
- Dự trù kinh phí: 18.000.000 đồng. (Có thiết kế và dự toán kèm theo)
3.6/Tu sửa hệ thống máy vi tính tại các phòng
Diễn giải: Do nhu cầu sử dụng máy tính của học sinh và công tác làm việc hầu hết trên máy nhiều nên cần bảo trì ,sửa chữa ,thay thế một số linh kiện,nâng cấp...đảm bảo,phục vụ tốt cho việc tiếp cận CNTT của học sinh được tốt.
- Đối tượng hưởng lợi: Toàn thể học sinh giáo viên trong nhà trường
- Dự trù kinh phí: 15.000.000 đồng. (Có thiết kế và dự toán kèm theo)
3.7/Lắp camera an ninh 
                 Diễn giải: Do số lượng học sinh đông, tài sản nhà trường,… cần được đảm bảo.Nên năm học 2020-2021 nhà trường sẽ cố gắng lắp hệ thống camera để đảm bảo an toàn và an ninh trong khối nhà trường được tốt.
- Đối tượng hưởng lợi: Toàn thể học sinh giáo viên trong nhà trường
- Dự trù kinh phí: 30.000.000 đồng. (Có thiết kế và dự toán kèm theo)
3. Tổng kinh phí dự kiến: 310.000.000 đồng( Ba trăm mười triệu đồng)
4. Ý kiến các thành viên:
- Đồng ý như đề kết luận của cuộc khảo sát và kế hoạch đã xây dựng.
- Biểu quyết: 100% tán thành.
Cuộc họp kết thúc lúc 9 giờ 15 phút  cùng ngày với sự nhất trí của các thành viên tham gia họp.
                                            
THƯ KÝ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
     Đặng Văn Minh
 
 
  
 
 
 
 
        Cao Xuân Thành
 
 
    
 
 
 
PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU
         TRƯỜNG TH DIỄN KIM
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        Diễn Kim,  ngày 06tháng 09 năm 2020
BIÊN BẢN
HỌP BAN GIÁM HIỆU VÀ BAN ĐDCMHS BÀN CHỦ TRƯƠNG        VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ 
NĂM HỌC 2020 – 2021
1. Thời gian: 3 giờ 15’ ngày 06 tháng 09 năm 2020
2. Địa điểm: Tại văn phòng trường TH Diễn Kim.
3. Thành phần dự họp gồm:
- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng nhà trường.
- Chủ tịch công đoàn trường.
- Ban đại diện hội cha mẹ học sinh: 31 người (31 chi hội lớp).
- 31 giáo viên chủ nhiệm lớp.
- Kế toán trường
- Chủ tọa: Ông: Cao Xuân Thành- Hiệu trưởng 
- Thư ký: Ông: Hồ Bá Trung - Thư ký hội đồng sư phạm.
4. Nội dung:
4.1. Báo cáo kết quả vận động đóng góp xã hội hóa giáo dục năm học 2019 - 2020 và cụ thể về việc sử dụng số tiền đã vận động được.
Năm học 2019 - 2020: Đã huy động được:  252.700.000 đồng 
(Toàn bộ số tiền trên đã được nộp về Kho bạc Nhà nước và có giấy nộp tiền kèm theo)
Đã chi nguồn XHH năm học 2019 – 2020: (Chi tiết thống kê các nội dung)
 
TT Nội dung Số tiền Ghi chú 
Thu Chi
A Phần thu 252.700.000
B Phần chi (Có giấy chuyển tiền thanh toán kèm theo)
1 Thanh toán tiền mua bàn liền ghế  cho học sinh theo hóa đơn số: 0009271 ngày 03/10/2019 40.250.000
2 Mua ti vi 55in phục vụ cho dạy học 17.000.000
3 Thanh toán tiền sửa chữa điện sáng, tủ ,... tại các lớp theo hóa đơn số: 0062111 ngày 06/12/2019 10.510.000
4 Thanh toán tiền sửa chữa và lắp đặt điện nước theo hoá đơn số: 0062124 ngày 06/05/2020 9.490.000
5 Chuyển tiền mua nguyên vật liệu và thanh toán tiền công thợ theo HĐKT 18/10/2019 25.000.000
6 Thanh toán tiền sửa chữa,thay thế các linh kiện máy tính tại các phong theo HĐ số: 0000095 ngày 186/2020 9.000.000
Tổng cộng: 252.700.000 111.250.000
Do công trình xây phòng học mới ,dự kiến tháng 7/2020 là hoàn thành; nhưng công trình chậm hơn so với dự kiến.Nên số tiền còn lại sẽ được đầu tư vào tăng cường CSVC như đã trình cấp trên của năm học 2019-2020.
4.2 Ông: Cao Xuân Thành - Hiệu trưởng nhà trường  trình bày nội dung  thông tư 16/2018/TT-BGDĐT, ngày 03 tháng 8 năm 2018, quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
 Công văn số 7383/UBND-VX ngày 27 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh Nghệ An về việc triển khai thực hiện thông tư 16/2018/TT-BGDĐT, ngày 03/8/2018 của Bộ GD&ĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Công văn số 2274/UBND-TCKH ngày 25/12/2018 của UBND huyện Diễn Châu về việc hướng dẫn thực hiện thông tư 16/2018, ngày 03/8/2018 của Bộ GD&ĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 
Công văn số 1570/SGD&ĐT-KHTC  ngày 28/08/2019 của Sở giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu chi năm học 2019-2020 tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
Công văn số: 1802/UBND – GD&ĐT triển khai thực hiện các văn bản của Sở GD &ĐT  về công tác thu – chi năm học 2020-2021 tại cơ sở giáo dục  công lâp trên địa bàn huyện và phù hợp với thực tế tại địa phương.
Báo cáo nhiệm vụ năm học, tình hình cơ sở vật chất và kết quả khảo sát hiện trạng cơ sở vật chất nhà trường và kế hoạch vận động tài trợ năm học 2020-2021.
4.3. Hội nghị đã bàn bạc, nhiều ý kiến và thống nhất các nội dung sau:
Hoàn toàn  tán thành với báo cáo về kết quả vận động đóng góp xã hội hóa năm học 2019 – 2020.
Thống nhất xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực tài trợ năm học 2020-2021 và dự kiến nguồn huy động tài trợ đối với các nội dung chi và mức chi cụ thể:       
TT Nội dung chi Số tiền dự kiến huy động Dự toán Số tiền chi Ghi chú
A Dự kiến số tiền huy động 310.000.000
B Dự toán số tiền chi
1 Mua máy tính cho phòng máy dạy tin học 152.000.000
2 Làm 2 mái tôn nhà xe học sinh 50.000.000
3 Tu sửa hệ thống điện nước. 25.000.000
4 Xây nâng tường và lưới bao phía nam 20.000.000
5 Tu sửa và trang trí bảng biểu 18.000.000
6 Tu sửa hệ thống máy vi tính tại các phòng 15.000.000
7 Lắp camera an ninh 30.000.000
Tổng cộng 310.000.000
 
5. Kết luận: Hội nghị giao trách nhiệm cho Ông: Cao Xuân Thành - Hiệu trưởng nhà trường hoàn chỉnh  kế hoạch, lập tờ trình, chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ trình Phòng giáo dục và đào tạo xem xét và cho ý kiến chỉ đạo thực hiện.
Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ30p  cùng ngày và được thông qua cho các thành viên dự họp cùng nghe, thống nhất các nội dung trong biên bản.
Thư ký Trưởng ban ĐD CMHS Hiệu trưởng
 
 
 
Hồ Bá Trung
 
 
Nguyễn Quốc Nghĩa
 
 
       Cao Xuân Thành
 
                                      
 
 
 
 
 
     
         
 
 
PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU
TRƯỜNG TH DIỄN KIM                                Số: 35  /KH-TrTHDK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
          
  Diễn Kim, ngày 07 tháng 09 năm 2020
 
DỰ THẢO KẾ HOẠCH
Vận động, sử dụng tài trợ năm học 2020-2021
 
I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
- Căn cứ Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/08/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
- Công văn số 7383/UBND.VX ngày 27/09/2018 của UBND tỉnh Nghệ An về việc triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/08/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Công văn số 2354/SGDĐT-KHTC ngày 10/12/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/08/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
- Công văn số:1570/SGD&ĐT – KHTC ngày 28/08/2019 của Sở giáo dục & đào tạo về hướng dẫn thực hiện các khoản thu chi năm học 2019-2020 tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Tinh nghệ an. Công văn số 811/GD&ĐT –TV  ngày 30/08/2019 về kế hoạch vân động tài trợ cho đơn vị năm học 2019-2020 theo Thông tư số 16/2018/TT-BGD&ĐT ngày 03/08/2018 của Bộ GD và Đào tạo
Công văn số: 1802/UBND – GD&ĐT triển khai thực hiện các văn bản của Sở GD &ĐT  về công tác thu – chi năm học 2020-2021 tại cơ sở giáo dục  công lâp trên địa bàn huyện và phù hợp với thực tế tại địa phương.p
- Căn cứ vào kế hoạch và nhiệm vụ năm học 2020 - 2021;
- Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường năm học 2020 - 2021;
II. KẾ HOẠCH VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ          
1. Mục đích vận động
 Huy động nguồn tiền để chi đối ứng  mua sắm, tu bổ sửa chữa các công trình, hạng mục: Mua máy tính cho phòng tin học để các em học và các em có thể tham gia các kì thi; Mua sắm  bảng từ, bảng biểu ngoài trời, các phòng học, xây nâng tường và lưới bao phía nam; làm 2 mái tôn nhà xe học sinh ;tu sả điện nước,lắp cammerra an ninh; ... để đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho các em học sinh học tập vui chơi và phục vụ một số hoạt động giáo dục khác của nhà trường. 
2. Tình hình thực tế
- Thuận lợi: Có sự ủng hộ đồng thuận của phụ huynh học sinh trong nhà trường, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn các xã trường tuyển sinh.
- Khó khăn: Do địa bàn là nông thôn thuộc vùng bãi ngang , dân số ít chủ yếu là làm nông nên điều kiện kinh thế còn gặp nhiều khó khăn. Kinh phí hạn hẹp, trong khi cơ sở vật chất nhà trường một số hạng mục còn thiếu hoặc đã xuống cấp, chưa đảm bảo tốt để phục vụ cho việc tổ chức dạy học
3. Đối tượng vận động: Tất cả phụ huynh học sinh trong nhà trường, các tầng lớp nhân dân, các nhà hảo tâm, các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn các xã trường tuyển sinh. Không vận động các hộ nghèo, gia đình chính sách 
4. Đối tượng hưởng lợi: Đối tượng được hưởng lợi trực tiếp là học sinh của nhà trường.
5. Nguyên tắc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ
- Việc tài trợ phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, không ép buộc, không quy định mức tài trợ bình quân, không quy định mức tài trợ tối thiểu, những gia đình nào có hoàn cảnh khó khăn thì không vận động; không lợi dụng việc tài trợ cho giáo dục để ép buộc đóng góp và không coi huy động tài trợ là điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo.
- Việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ phải được công bố, niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục và tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Việc quản lý, sử dụng các khoản tài trợ phải theo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích và không để thất thoát, lãng phí.
- Khuyến khích các nhà tài trợ tự tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị và lắp đặt hoàn chỉnh để bàn giao cho nhà trường theo sự thỏa thuận và hướng dẫn của nhà trường.
6. Tổ chức thực hiện
6.1 Hình thức vận động tài trợ
- Thông qua hệ thống truyền thông của xã/phường
- Thông qua niêm yết tại nhà trường.
- Thông qua hội nghị cha mẹ học sinh
- Thông qua website của trường
- Vận động trực tiếp hoặc thông qua thư ngỏ gửi các cơ quan, tổ chức, cá nhân hảo tâm.
6.2 Quy trình thực hiện
- Xây dựng kế hoạch, thông qua Chi bộ, Lãnh đạo mở rộng, Hội đồng trường, hội đồng sư phạm và ý kiến của Ban đại diện cha mẹ học sinh.
- Lập tờ trình xin ý kiến xã chỉ đạo, phê duyệt của phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Thành lập Tổ tiếp nhận tài trợ gồm: (theo TT16)
+ Tổ tiếp nhận tài trợ bao gồm các thành phần chính sau: thủ trưởng cơ sở giáo dục; kế toán trưởng; Ban đại diện cha mẹ học sinh hoặc đại diện Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên; đại diện của cộng đồng dân cư trên địa bàn đặt trụ sở của cơ sở giáo dục (nếu có);
  + Thủ trưởng cơ sở giáo dục là Tổ trưởng Tổ tiếp nhận tài trợ;
+ Tổ tiếp nhận tài trợ có trách nhiệm phổ biến, thông tin rộng rãi mục đích, ý nghĩa, nguyên tắc của hoạt động tài trợ; cung cấp thông tin về thời gian, địa chỉ, tên và số tài khoản tiếp nhận tài trợ của cơ sở giáo dục; nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng các khoản tài trợ bằng hiện vật hoặc phi vật chất;
 + Tổ tiếp nhận tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
- Tổ chức tiếp nhận vào thời gian từ: Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần tháng 9, 10,11,12/2020 đến tháng 5/2020
+ Đối với các khoản tài trợ bằng tiền: Nhà tài trợ sẽ chuyển tiền bằng đồng Việt nam, hoặc ngoại tệ, vàng, bạc, kim cương đá quý trực tiếp cho Tổ tiếp nhận tài trợ hoặc chuyển vào tài khoản tài trợ của trường (số TK)3713.0.1005570.0000 tại Kho bạc Nhà nước huyện Diễn Châu.
+ Đối với khoản tài trợ bằng hiện vật: Tổ tiếp nhận có trách nhiệm thực hiện các thủ tục bàn giao, chuẩn bị kho để tiếp nhận bảo quản hiện vật tài trợ. Trường hợp tài trợ bằng máy móc, thiết bị thì nhà tài trợ bàn giao hiện vật cùng với tài liệu, hồ sơ kỹ thuật cho nhà trường theo quy định của pháp luật hiện hành.
       Nhà trường mở sổ kế toán chi tiết theo dõi riêng số tiền được tài trợ. 
+ Đối với tài trợ ngày công: Tổ tiếp nhận báo cáo với Ban giám hiệu nhà trường để lên kế hoạch sắp xếp, bố trí.
- Quản lý và sử dụng các khoản tài trợ: Các khoản tài trợ được nộp đầy đủ, kịp thời vào Tài khoản của đơn vị mở tại Kho bạc nhà nước; theo dõi và ghi chép trong sổ kế toán của cơ sở giáo dục theo quy định. Các sản phẩm, công trình hoàn thành từ các khoản tài trợ phải được sử dụng đúng mục đích và được bố trí duy tu, bảo dưỡng thường xuyên để phát huy hiệu quả sử dụng, không để thất thoát, lãng phí.
- Sau khi hoàn thành công việc, nhà trường tổng hợp kịp thời và lập báo cáo quyết toán thu chi gửi bằng văn bản cho cơ quản quản lý cấp trên có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ và cơ quan tài chính đồng cấp; niêm yết công khai tại trụ sở của nhà trường và các hình thức khác để người học và xã hội giám sát, đánh giá.
7. Nội dung vận động tài trợ
7.1 Báo cáo tình hình thực hiện vận động XHH năm học 2018 - 2019:
Năm học 2019 - 2020: Đã huy động được:  252.700.000 đồng 
(Toàn bộ số tiền trên đã được nộp về Kho bạc Nhà nước và có giấy nộp tiền kèm theo)
Đã chi nguồn XHH năm học 2019 – 2020: (Chi tiết thống kê các nội dung)
TT Nội dung Số tiền Ghi chú 
Thu Chi
A Phần thu 252.700.000
B Phần chi (Có giấy chuyển tiền thanh toán kèm theo)
1 Thanh toán tiền mua bàn liền ghế  cho học sinh theo hóa đơn số: 0009271 ngày 03/10/2019 40.250.000
2 Mua ti vi 55in phục vụ cho dạy học 17.000.000
3 Thanh toán tiền sửa chữa điện sáng, tủ ,... tại các lớp theo hóa đơn số: 0062111 ngày 06/12/2019 10.510.000
4 Thanh toán tiền sửa chữa và lắp đặt điện nước theo hoá đơn số: 0062124 ngày 06/05/2020 9.490.000
5 Chuyển tiền mua nguyên vật liệu và thanh toán tiền công thợ theo HĐKT 18/10/2019 25.000.000
6 Thanh toán tiền sửa chữa,thay thế các linh kiện máy tính tại các phong theo HĐ số: 0000095 ngày 186/2020 9.000.000
Tổng cộng: 252.700.000 111.250.000
Do công trình xây phòng học mới ,dự kiến tháng 7/2020 là hoàn thành; nhưng công trình chậm hơn so với dự kiến.Nên số tiền còn lại (138.750.000đ), sẽ được đầu tư vào tăng cường CSVC cho các phòng học mới như đã trình cấp trên của năm học 2019-2020.
7.2 Kế hoạch vận động tài trợ năm học 2020 - 2021: 
- Số tiền dự kiến vận động : 310.000.000 đồng 
     7.3 Kế hoạch chi tiền vận động tài trợ năm học 2020 - 2021:
       Tăng cường cơ sở vật chất từ vận động tài trợ giáo dục năm học :2020 – 2021
TT Nội dung chi Số tiền dự kiến huy động Dự toán Số tiền chi Ghi chú
A Dự kiến số tiền huy động 310.000.000
B Dự toán số tiền chi
1 Mua máy tính cho phòng máy dạy tin học 152.000.000
2 Làm 2 mái tôn nhà xe học sinh 50.000.000
3 Tu sửa hệ thống điện nước. 25.000.000
4 Xây nâng tường và lưới bao phía nam 20.000.000
5 Tu sửa và trang trí bảng biểu 18.000.000
6 Tu sửa hệ thống máy vi tính tại các phòng 15.000.000
7 Lắp camera an ninh 30.000.000
Tổng cộng 310.000.000
 
Nơi nhận:
- - Phòng GD&ĐT;
- - Chi bộ;
- - Hội đồng trường;
- - Ban Đại diện CMHS trường;
- - Các tổ chức, đoàn thể nhà trường;
- - Giáo viên chủ nhiệm;
- - Kế toán;
- - Các cá nhân có liên quan;
- - Lưu VT. HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 
Cao Xuân Thành
 
PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU
TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN KIM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:  34   /TB-THDK Diễn Kim, ngày 07 tháng 09 năm 2020
 
 
THÔNG BÁO CÔNG KHAI
Kế hoạch vận động tài trợ tăng cường CSVC nhà trường năm học 2020-2021
 
Căn cứ vào Biên bản thống nhất chủ trương và kế hoạch triển khai trong BGH, Hội đồng trường và Ban đại diện CMHS về nội dung vận động tài trợ bổ sung cơ sở vật chất nhà trường năm học 2019-2020; Trường tiểu học Diễn Kim thông báo công khai Kế hoạch vận động tài trợ  năm học 2020-2021 như sau:
1. Nội dung và thành phần huy động:
+ Huy động sự ủng hộ, tài trợ và đóng góp tự nguyện từ các gia đình HS, các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trên địa bàn xã và ngoài địa bàn để nhà trường tăng cường tu bổ cơ sở vật chất bao gồm: 
+  Mua máy tính cho phòng máy dạy tin học                                             
+  Làm 2 mái tôn nhà xe học sinh 
+ Tu sửa hệ thống điện nước.
+ Xây nâng tường và lưới bao phía nam điện nước                                                                                 
+ Tu sửa và trang trí bảng biểu                                          
+ Lắp camera an ninh
+ Tu sửa hệ thống máy vi tính tại các phòng                                                       
(Có bảng dự toán chi tiết kèm theo)
 Các thành phần huy động:
Phụ huynh học sinh lớp 1,2,3,4,5 năm học 2020 - 2021.
Học sinh cũ của trường; các doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn.
Các tập thể và các cá nhân hảo tâm có sự quan tâm tới nhà trường.
2. Mục đích:
Hoàn thiện và nâng cấp CSVC nhà trường theo danh mục đã nêu ở trên.
3. Đối tượng hưởng lợi:
Mỗi HS được hưởng lợi trong suốt cả 05 năm học cấp tiểu học tại trường.
4. Hình thức vận động, huy động:
+ Vận động các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các phụ huynh có điều kiện tài trợ bằng tiền mặt, hiện vật ( ngày công) cho nhà trường với tinh thần tự nguyện.
+ Tham mưu với chính quyền địa phương, với phòng GD& ĐT về chủ trương để hỗ trợ cho nhà trường để thực hiện nâng cấp và sửa chữa cơ sở vật chất nhà trường.
+ Thành lập tổ tiếp nhận tài trợ gồm: Hiệu trưởng nhà trường làm tổ trưởng và các thành viên gồm : kế toán, trưởng ban đại diện CMHS, Chủ tịch Công đoàn, Tổng phụ trách Đội.
5. Cách tổ chức thực hiện:
+ Ban vận động ra lời kêu gọi bằng văn bản gửi tới phụ huynh HS, các doanh nghiệp, tập thể và cá nhân, các văn bản có phần ghi ý kiến của các đối tượng vận động.
+ Phụ huynh học sinh, các doanh nghiệp, tập thể và cá nhân ghi số tiền tài trợ vào giấy đăng ký, ký tên và ghi rõ họ tên, địa chỉ và nộp tiền tại tổ tiếp nhận tài trợ của nhà trường.
+ Tổ tiếp nhận tài trợ chiụ trách nhiệm thu tiền, viết phiếu thu, lập danh sách, niêm yết công khai trên các phương tiện theo quy định.
+ Sau khi hoàn thành công trình, Ban đại diện CMHS trường hoàn thành các hồ sơ thủ tục theo quy định và bàn giao công trình cho nhà trường đưa vào sử dụng và quản lý (bằng văn bản).
6. Nội dung chi cụ thể:
6.1. Tổng số tiền dự kiến huy động tài trợ :
Khoảng từ  310.000.000 đồng (Ba trăm mười triệu đồng) trở lên.
6.2. Nội dung chi:
TT Nội dung chi Số tiền dự kiến huy động Dự toán Số tiền chi Ghi chú
A Dự kiến số tiền huy động 310.000.000
B Dự toán số tiền chi
1 Mua máy tính cho phòng máy dạy tin học 152.000.000
2 Làm 2 mái tôn nhà xe học sinh 50.000.000
3 Tu sửa hệ thống điện nước. 25.000.000
4 Xây nâng tường và lưới bao phía nam 20.000.000
5 Tu sửa và trang trí bảng biểu 18.000.000
6 Tu sửa hệ thống máy vi tính tại các phòng 15.000.000
7 Lắp camera an ninh 30.000.000
Tổng cộng 310.000.000
7. Chất lượng công trình:
+ Theo chi tiết và Hợp đồng ký kết giữa ban tiếp nhận tài trợ với nhà thầu lắp đặt.
+ Đảm bảo bền chắc, thẩm mỹ và an toàn trong quá trình sử dụng.
+ Tổ tiếp nhận tài trợ nhà trường thẩm định, giám sát và thanh lý hợp đồng theo quy định hiện hành.
Kế hoạch này được niêm yết công khai tại trường từ ngày 07 /09/2020 đến ngày 21/09/2020 để nhận ý kiến góp ý. Hình thức góp ý: Ghi bằng giấy gửi cho Ban giám hiệu; trưởng ban đại diện CMHS; giáo viên chủ nhiệm, văn phòng nhà trường hoặc gửi ý kiến vào địa chỉ email của trường: thdienkim.dc@nghean.edu.vn.
Ngày 21/09/2020, nhà trường sẽ tổng hợp, tiếp thu ý kiến đóng góp, hoàn chỉnh kế hoạch để trình cấp có thẩm quyền. Sau khi được cấp có thẩm quyền thống nhất phê duyệt chủ trương, Nhà trường sẽ tiến hành vận độngtài trợ theo kế hoạch.
                       HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Trưởng ban CMHS các lớp (t/h)                                       
- GVCN các lớp (p/h)
- Niêm yết thông báo tại bảng công khai;
- Lưu HS;                                                                                               Cao Xuân Thành
 
 

Tác giả bài viết: Tiểu học Diễn Kim

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

TIN BÀI MỚI NHẤT

HÌNH ẢNH NỔI BẬT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 3


Hôm nayHôm nay : 30

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 30

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 269323

may loc nuoc
thi cong QC
Bluesky