TIỂU HỌC DIỄN KIM

LIÊN KẾT WEBSITE

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ WEBSITE

Trang nhất » Tin Tức » HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC » Chuyên môn dạy - học

chao mung ngay 30/4 va 1/5

THÔNG TƯ 22 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 30/2014/TT-BGDĐT NGÀY 28 THÁNG 8 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 1. Sửa đổi, bổ sung tên Điều 4 và khoản 1, khoản 3 Điều 4 như sau: a) Sửa đổi, bổ sung tên Điều 4 như sau: “Điều 4. Yêu cầu đánh giá” b) Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 3 Điều 4 như sau: “1. Đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh; coi trọng việc động viên, khuyến khích sự cố gắng trong học tập, rèn luyện của học sinh; giúp học sinh phát huy nhiều nhất khả năng; đảm bảo kịp thời, công bằng, khách quan.” “3. Đánh giá thường xuyên bằng nhận xét, đánh giá định kì bằng điểm số kết hợp với nhận xét; kết hợp đánh giá của giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh, trong đó đánh giá của giáo viên là quan trọng nhất.” 2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 như sau: “2. Đánh giá sự hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh: a) Năng lực: tự phục vụ, tự quản; hợp tác; tự học và giải quyết vấn đề; b) Phẩm chất: chăm học, chăm làm; tự tin, trách nhiệm; trung thực, kỉ luật; đoàn kết, yêu thương.” 3. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 như sau:

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP NĂM HỌC 2016 - 2017

Căn cứ Công văn số 4304/BGD&ĐT- GDTH, ngày 31/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn nhiệm vụ GDTH năm học 2016 - 2017; Căn cứ công văn số 1838/GD&ĐT-GDTH ngày 15 tháng 9 năm 2016 của Sở GD-ĐT Nghệ An về hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với giáo dục Tiểu học; Căn cứ vào công văn Số 826/PGD&ĐT-TH Phòng giáo dục và đào tạo Diễn Châu về việc Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016 2017, đối với Giáo dục Tiểu học; Căn cứ kế hoạch năm học và điều kiện thực tiễn của nhà trường. Trường Tiểu học Diễn Kim xây dựng kế hoạch Chỉ đạo công tác Giáo dục Ngoài giờ lên lớp năm học 2016- 2017 như sau:

Các loại Hồ sơ Chuyên môn năm học 2016 - 2017

QUY ĐỊNH HỒ SƠ CÁN BỘ GIÁO VIÊN VÀ CÁC BỘ PHẬN TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN KIM NĂM HỌC 2016-2017

QUY ĐINH HỒ SƠ - VSCĐ TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN KIM NĂM HỌC 205 - 2016

Một số quy đinh về hồ sơ nhà trường - Trường Tiểu học Diễn Kim năm học 2015 - 2016 I. HỒ SƠ TỔ CHUYÊN MÔN: 1. Sổ kế hoạch chuyên môn của tổ; 2. Biên bản sinh hoạt chuyên môn tổ. II. HỒ SƠ GIÁO VIÊN: 1. Kế hoạch bài dạy (Giáo án); 2. Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp); 3. Học bạ học sinh. 4. Sổ theo dõi chất lượng giáo dục; ( Kể cả GV Bộ môn, GV2); 5. Sổ hội họp; 6. Sổ Bồi dưỡng chuyên đề; 7. Hồ sơ lưu các tài liệu BDTX 8. Sổ tích lũy chuyên môn; 9. Kế hoạch BDTX 10. Sổ thăm lớp dự giờ; 11. Hồ sơ học sinh khuyết tật, tàn tật (đối với lớp có học sinh học hoà nhập). 12. Sổ liên lạc giữa nhà trường và gia đình học sinh. 13. Lịch báo giảng – theo dõi thiết bị dạy học;

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC NCKH VÀ ĐÚC KẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Trong những năm qua, hoạt động nghiên cứu khoa học và đúc kết sáng kiến kinh nghiệm của ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Số lượng, chất lượng sáng kiến kinh nghiệm tham gia xếp bậc cấp ngành ngày một tăng. Số công trình được trao giải tại Hội thi Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Nghệ An chiếm tỷ lệ lớn so với số lượng công trình dự thi của toàn tỉnh.... Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đã đạt được thì hoạt động này vẫn còn một số hạn chế, tồn tại cần khắc phục.

QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN KIM NĂM HỌC 2015 - 2016

QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN KIM NĂM HỌC 2015 - 2016

Quy chế dân chủ thực hiện ở trường học là cụ thể hoá quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan theo NĐ của Chính phủ nhằm phát huy quyền làm chủ của CBGVNV, tăng cường đoàn kết nội bộ trường học, xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, dân chủ thực sự là đơn vị cơ sở của hệ thống giáo dục Quốc dân nước CHXHCN Việt Nam, làm cho trường phát huy hết khả năng, tiềm lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ cụ thể cho từng năm học, nhiệm vụ chung theo Luật GD và Điều lệ trường TH . Phát huy quyền làm chủ của CBGVNV gắn liền với cơ chế Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, CBCC làm chủ tạo điều kiện để mọi thành viên tham gia quản lý trong trường học. Dân chủ được thực hiện trong khuôn khổ của Hiến pháp, Pháp luật. Quyền đi đôi với nghĩa vụ, dân chủ đi đôi với trật tự kỷ cương. Kiên quyết xử lý những hành vi dân chủ quá trớn, lợi dụng dân chủ vi phạm Hiến pháp, Pháp luật hoặc vi phạm quyền của giáo viên, nhân viên và học sinh.

 

TIN BÀI MỚI NHẤT

HÌNH ẢNH NỔI BẬT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 4


Hôm nayHôm nay : 21

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 21

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 269314

may loc nuoc
thi cong QC
Bluesky